Kvaliteta vode iz vodovodne pipe

Kakovost pitne vodovodne vode in vode iz plastenk določa pravilnik o pitni vodi (Ur. I. 19/2004), ki je usklajen z evropskimi smernicami in velja za dobrega. V zadnjem času so bile zaostrene predvsem vrednosti za koncentracije nekaterih škodljivih snovi, npr. pesticidov, v prihodnje pa se pripravlja tudi zaostritev glede vsebnosti nitratov (iz 50 na 25 mg/L), ki so v Sloveniji velikokrat prisotni v podtalnih izvirih predvsem kot posledica intenzivnega kmetijstva (uporaba umetnih gnojil). Uredba upravljavcu vodovoda nalaga vzpostavitev notranjega nadzora po sistemu spremljanja kakovosti od vodnega vira do pipe pri porabniku. Voda, ki priteče na pipo je sveža in bogata s kisikom, pri vodi iz plastenke pa gre lahko za postano vodo. Nekateri proizvajalci pijač imajo srečo, saj so na svojih dvoriščih sredi mest »odkrili« najbolj kakovostne vodne vire in postavili donosne polnilnice.

Koncesionarji, ki zagotavljajo pitno vodo, so dolžni zagotoviti čisto pitno vodo do vstopa v objekt, kjer vodo konzumirate vi. Je pa res, da dejansko sami potrošniki kljub temu ne vemo kakšna je voda na naši pipi in kakšna so nihanja ob spremembi vremena ali kateremkoli drugem dejavniku, ki bi lahko vplival na kvaliteto vode. Če hočemo torej zares vedeti kaj pijemo, je potrebno vzeti stvari v svoje roke in opraviti analizo na lastne stroške. Po drugi strani pa je kvaliteta vodovodnih napeljav v našem objektu, ki lahko zelo vplivajo na kvaliteto vode, naša odgovornost oz. odgovornost upravitelja zgradbe in ne več upravljavca vodovoda. Največkrat je slaba voda posledica zastarelih vodovodnih napeljav, za katere pa ne smemo kriviti koncesionarjev ampak upravitelja stavbe v kateri živimo.Samo Chromy: (03) 898 21 48
David Koren: (03) 898 21 52
E-pošta: info(a)aquavallis.si

Aquavallis filtri za pripravo čiste pitne vode

Aquavallis je program najsodobnejših filtracijskih sistemov, ki z uporabo nanotehnologije dokazano zagotovijo kar 99,999999 % čisto vodo.

Aquavallis filtri za pripravo čiste pitne vode

HTZ je največje invalidsko podjetje v Sloveniji in z nekaj več kot 1000 zaposlenimi tudi največje hčerinsko podjetje v Skupini Premogovnik Velenje.Nakup športne plastenke Aquavallis je možen v naši spletni trgovini , najdeš pa jo tudi na policah v Mercator centrih in trgovinah Sanolabor.